Stamboom Familie van der Bij

 
Stamboom

bladtaklfamilie van der Bij.bladtakr

voorwoord

Zoals zovelen zijn wij geïnteresseerd in de geschiedenis van onze voorouders.Wij hebben onderzoeken gedaan in rijks-en gemeente-archieven, het centraal bureau voor genealogie, familieleden, enz.. Dit heeft er tot geleid dat we een bescheiden stamboom konden opzetten. Bij die zoektocht zijn we blijven steken op de namen Pieter Johannes en Antje Oenes. Zij moeten geleefd hebben in de jaren 1730-1800. Deze namen kwamen voor in een overlijdensakte van een zoon en een huwelijksakte van een kleinkind. Deze namen zijn dus wel als juist aan te nemen. De achternaam van der Bij werd aangenomen in de gemeente Ureterp, kanton Beetsterzwaag op 11-02-1812 door Freerk Pieters. Mocht U aanvullingen hebben of foutjes ontdekken, zou U dit bij ons willen melden? Ook hebben we belangstelling voor ‘oude’ foto’s van onze familie. Deze kunnen per e-mail naar ons verzonden worden, zodat wij deze ook in de stamboom kunnen verwerken.