Nieuwe pag

< !DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">Zoals zovelen zijn wij geïnteresseerd in de geschiedenis van onze voorouders

 

                    
                                                              


english

Zoals zovelen zijn wij geinteresseerd in de geschiedenis
van onze voorouders.Wij hebben onderzoeken gedaan in rijks-en gemeente-archieven,
het centraal bureau voor genealogie, familieleden, enz.. Dit heeft er tot geleid
dat we een bescheiden stamboom konden opzetten. Bij die zoektocht zijn we
blijven steken op de namen Pieter Johannes en Antje Oenes. Zij moeten geleefd
hebben in de jaren 1730-1800. Deze namen kwamen voor in een overlijdensakte van
een zoon en een huwelijksakte van een kleinkind. Deze namen zijn dus wel als juist
aan te nemen. De achternaam van
der Bij
werd aangenomen in de gemeente
Ureterp, kanton Beetsterzwaag op
11-02-1812 door Freerk Pieters. Mocht U aanvullingen hebben of foutjes ontdekken,
zou U dit bij ons willen melden? Ook hebben we belangstelling voor oude foto van onze familie. Deze kunnen per Email: naar ons verzonden worden, zodat
wij deze
ook in de stamboom kunnen verwerken.


 

VII.15  
Evert
van
der Bij
  en

Webpage
designer en hoster

VIII.11
Roelof van der Bij